منطقه۱۲|منطقه برتر شهر تهران در موضوع نگهداشت شهر

منطقه۱۲|منطقه برتر شهر تهران در موضوع نگهداشت شهر

در جلسه و بازدید معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از منطقه ۱۲، نواحی شش‌گانه این منطقه در آخرین ارزیابی‌های انجام‌شده با اخذ نمره بالاتر از میانگین مناطق ۲۲گانه، جز ۲ منطقه برتر شهر تهران معرفی شد.؛