منطقه۱۲|توزیع هزار و هشتصد بسته حمایتی توسط خادمیاران رضوی

منطقه۱۲|توزیع هزار و هشتصد بسته حمایتی توسط خادمیاران رضوی

در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و اجرای مصوبات ستاد مبارزه با کرونا منطقه دوازده، رزمایش بزرگ توزیع بسته های حمایتی مقابله با این ویروس منحوس توسط خادمیاران رضوی منطقه در بین خانواده های تحت پوشش کانون های مختلف محلات دوازده گانه این منطقه توزیع گردید.؛