ضلع غربی زیرگذر گلوبندک با ۲ دستگاه آسانسور دی ماه افتتاح می‌شود

ضلع غربی زیرگذر گلوبندک با ۲ دستگاه آسانسور دی ماه افتتاح می‌شود

زیرگذر چهارراه گلوبندک دو خروجی غربی و شرقی دارد که هر دو آن‌ها به سکوی ایستگاه مترو دسترسی دارند. این زیرگذر ضلع غربی خیابان ۱۵ خرداد را از زیر خیابان خیام به ضلع شرقی آن متصل می‌کند. این معبر زیرزمینی در واقع یک زیرگذر پیاده شهری است که علاوه بر تسهیل تردد عابران پیاده، امکان دسترسی آسان به ایستگاه مترو در ضلع غربی بازار را فراهم می‌کند.؛