منطقه۱|تغییرات میدان تجریش در آینده نزدیک

منطقه۱|تغییرات میدان تجریش در آینده نزدیک

رییس پلیس راهور تهران بزرگ: تردد پاک، خودرو‌های ایمن و حمل و نقل پاسخگو، پیاده رو‌های مناسب برای مردم اگر اتفاق بیفتد می‌توان گفت که شهر برای زیست انسان‌ها مناسب و انسان محور شده است.؛