مردم موارد غیراستاندارد کالا‌های اساسی را گزارش کنند

مردم موارد غیراستاندارد کالا‌های اساسی را گزارش کنند

درپی انتشار گزارش خبری و فیلمی در فضای مجازی مبنی بر وجود جسم خارجی در یک بستنی با برند دومینو، اداره‌کل استاندارد تهران پس از بازرسی از خط تولید این کارخانه و انجام آزمایش بر روی این بستنی، نتیجه بررسی‌های خود را اعلام کرد.؛
گرانی مرغ قابل پیش بینی بود

گرانی مرغ قابل پیش بینی بود

یاوری با اشاره به اینکه قیمت مرغ در برخی شهرها به ۴۵ هزارتومان افزایش یافته است، از سومدیریت های صورت گرفته در این حوزه به شدت انتقاد کرد.؛