ارزپاشی نمی‌کنیم/ گفته نوبخت شوخی است

ارزپاشی نمی‌کنیم/ گفته نوبخت شوخی است

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برای کاهش نرخ دلار ارزپاشی نخواهیم کرد، گفت: اظهارات اقای نوبخت درباره اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده، شوخی است.؛