دادگستری اول کشور انتخاب شد/ اعلام نظر کارشناسی پرونده ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت

دادگستری اول کشور انتخاب شد/ اعلام نظر کارشناسی پرونده ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت

استان هرمزگان در دو سال گذشته با رویکردی جهادی، تحول و تعالی را در حوزه‌های مختلف به منصه ظهور و بروز رسانده و دادگستری این استان در شاخصه‌هایی که در گذشته از در وضعیت مطلوبی قرار نداشت، رتبه اول را کسب کرده است.؛