خرید مسکن در تهران نیاز به ۳۰ سال پس‌انداز دارد

خرید مسکن در تهران نیاز به ۳۰ سال پس‌انداز دارد

یک فعال صنعت ساختمان با بیان اینکه هزینه اجرای سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است گفت: در شهر تهران یک خانواده با سطح درآمدی متوسط باید بدون در نظر گرفتن تورم سالهای آتی حدود ۳۰ سال درآمدهای خود را پس‌انداز کند تا موفق به خرید مسکن شود.؛
واکنش شهردار تهران به انفجار مسجد قندهار

واکنش شهردار تهران به انفجار مسجد قندهار

شهردار تهران با اشاره به پیوستگی دیرینه فرهنگی ملت ایران و افغانستان گفت: انفجار مسجد قندهار جنایت فریاد عصبانیت‌های امریکایی‌های رانده شده از منطقه است که از حنجره عوامل تروریستی آنها بیرون می‌آید. ؛