دندانپزشک قلابی در دام پلیس

دندانپزشک قلابی در دام پلیس

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی از دستگيري فردي که با مدارک پزشکی جعلی نسبت به ارائه خدمات دندانپزشکی به شهروندان اقدام می‌کرد، خبر داد. ؛