عایق بندی موزه فرش در گرو مجوز شهرداری تهران

عایق بندی موزه فرش در گرو مجوز شهرداری تهران

معاون میراث فرهنگی استان تهران گفت: در سال‌های گذشته به اشتباه درختی بر روی سقف موزه فرش کاشته شده که ریشه‌های این درخت باعث سوراخ شدن سقف موزه و نشت پیدا کردن آب شده است. اما سازمان بوستان‌های شهرداری تهران علی رغم اینکه این درخت خشک هم شده مجوز جابجایی آن را به ما نمی‌دهد.؛
آلودگی هوا گریبانگیر پایتخت

آلودگی هوا گریبانگیر پایتخت

هر ساله در نیمه دوم سال آلودگی هوا اوج می گیرد. در 4 سال گذشته عقب ماندگی جدی در شهر در زمینه توسعه حمل ونقل عمومی داشته ایم. مدیریت جدید شهری برنامه های برای رفع مشکلات دارد.؛
تغییر مسیر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به سمت مسائل پایتخت/ مروری بر ۷ اقدام معاون جدید شهردار طی ۴۰ روز گذشته

تغییر مسیر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به سمت مسائل پایتخت/ مروری بر ۷ اقدام معاون جدید شهردار طی ۴۰ روز گذشته

بررسی عملکرد معاون جدید شهردار تهران در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی این سازمان بیانگر تغییر مسیر به سوی حل مشکلات و مسائل پایتخت است که توجه به چند نکته در این مسیر ضروری است.؛