آلودگی هوای تهران، یک ابرچالش زیست‌محیطی

آلودگی هوای تهران، یک ابرچالش زیست‌محیطی

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران گفت: آلودگی هوای شهر تهران یک ابر چالش زیست‌محیطی و حل این مشکل نیازمند کار بین‌بخشی است و فقط محیط زیست در این زمینه مسوولیت ندارد.؛