بلاتکلیفی پسماند ده‌ها مرکز درمانی پایتخت

بلاتکلیفی پسماند ده‌ها مرکز درمانی پایتخت

رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران، در واکنش به تذکر عضو شورای شهر تهران نسبت به عدم بی‌خطرسازی پسماند بیمارستانی گفت: پسماندهای مراکز خرد درمانی شهر تهران بلاتکلیف است.؛