ساماندهی کودکان کار قانون سفت و سخت می خواهد/ قانونگذاری بدون اجرا برای ساماندهی کودکان خیابانی کافی نیست

ساماندهی کودکان کار قانون سفت و سخت می خواهد/ قانونگذاری بدون اجرا برای ساماندهی کودکان خیابانی کافی نیست

  پراکندگی دستگاه‌های مسئول برای رسیدگی به امور این کودکان عنوان کرد و در اولویت قرار نداشتن مسئله کودکان خیابانی و کودکان کار منجر به افزایش روز افزون این کودکان شده است.؛
لزوم انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران به مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب

لزوم انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران به مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب

عضو اسلامى شهر تهران با انتقاد از آسیب‌های برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در محل کنونی نمایشگاه بین‌المللی تهران گفت: انتقال نمایشگاه‌های پرمخاطب به شهر آفتاب، معضلات ترافیکی و محیط زیستی را کاهش می‌دهد.؛