آب میوه‌های مسموم دوباره قربانی گرفت

آب میوه‌های مسموم دوباره قربانی گرفت

به گزارش تهران پرس؛ سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال اظهار کرد: اوایل تیرماه پرونده ای با مضوع سرقت به روش بیهوشی در کلانتری ۱۴۵ ونک تشکیل و با دستور قضائی پرونده برای پی جویی و کشف جرم به پلیس آگاهی ارجاع شد. وی ادامه داد: بدوا از شاکی تحقیق که اظهار داشت: داخل حیاط بیمارستان نشسته