گودهای رها شده تهران مخوف و وحشت‌آفرین هستند

گودهای رها شده تهران مخوف و وحشت‌آفرین هستند

عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه شهرداری تهران باید هر چه سریع‌تر نسبت به ایمن سازی و یا پر کردن گودهای رها شده در سطح شهر تهران اقدام کند گفت: این گودها در سطح پایتخت وحشت‌آفرین و خوف‌برانگیز است.؛