جمع‌آوری ۸۵ تن نخاله‌ از سطح معابر و اراضی شهر قدس

جمع‌آوری ۸۵ تن نخاله‌ از سطح معابر و اراضی شهر قدس

معاون خدمات شهری شهرداری قدس گفت: عملیات گسترده نخاله‌برداری با استفاده از تجهیزات لجستیکی سازمان مدیریت پسماند شهرداری از سطح معابر و اراضی شهرقدس با هدف حفظ و بهبود نظافت عمومی شهر به شکل مستمر اجرا می‌شود.؛