همت همه دستگاه‌ها پیش‌شرط حل مشکل آلودگی هوا است

همت همه دستگاه‌ها پیش‌شرط حل مشکل آلودگی هوا است

طبق سنت هرساله، با پایان فعالیت سامانه‌های بارشی، آلودگی هوا که دیگر میزبان کلانشهرهاست بار دیگر خود را نشان می‌دهد. مدیر واحد پایش کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به این چالش می‌گوید: مقابله با این مشکل، راهکارهای بلندمدتی دارد.؛