چمران: باوجود بی‌انصافی‌ها و تهمت‌ها، مردم می‌دانند چه کسی کار کرده است و چه کسی کار نکرده/ صادقی: شهرداری باید پاسخگوی چرایی عدم اجرای مصوبات شورا باشد

چمران: باوجود بی‌انصافی‌ها و تهمت‌ها، مردم می‌دانند چه کسی کار کرده است و چه کسی کار نکرده/ صادقی: شهرداری باید پاسخگوی چرایی عدم اجرای مصوبات شورا باشد

رئیس شورای شهر تهران نسبت به حواشی اخیر نسبت به فضای سبز تهران گفت: فضاسازی و تهمت ها ادامه داد؛ اما مردم می‌دانند چه کسی کار می کند و چه کسی کار نکرده است.؛