گونه‌های کمیاب باغ گیاه‌شناسی تهران در خطر نابودی

گونه‌های کمیاب باغ گیاه‌شناسی تهران در خطر نابودی

رئیس موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور ضمن اشاره به ارزش اکولوژیک باغ گیاهشناسی تهران نسبت به تاثیر ساخت برج های متعدد در حریم این پارک بر تولید آلودگی‌های صوتی و هوا، کاهش سطح آب و از بین رفتن گونه‌های خاص باغ گیاه‌شناسی هشدار داد.؛
آغاز ساماندهی رود دره فرحزاد

آغاز ساماندهی رود دره فرحزاد

جمع‌آوری آلونک‌ها و زباله‌های انبارشده و انتقال معتادان متجاهر به مراکز نگهداری و ترک اعتیاد برای ساماندهی فرحزاد طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه گذشته وارد مرحله اجرایی شد.؛