شهرک صنعتی قرچک به شبکه گاز متصل شد

شهرک صنعتی قرچک به شبکه گاز متصل شد

نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری شرکت گاز استان تهران، شهرک صنعتی قرچک به شبکه گاز متصل و زمستان امسال تولیدکنندگان از گاز شهری استفاده می‌کنند. ؛
اضطرار هوای پایتخت

اضطرار هوای پایتخت

تشکری‌هاشمی  از برنامه‌ریزی برای جایگزینی موتوسیکلت‌های بنزین‌سوز با برقی در تهران خبر داد.؛