۶۰ درصد تهرانی‌ها ورزش نمی‌کنند

۶۰ درصد تهرانی‌ها ورزش نمی‌کنند

شمس احسان گفت: ورزش حلقه مفقوده در تهران و سایر کلان شهرهای کشور است که با توجه به مشکلات فراوان کلان شهرها باید بیش از گذشته به آن توجه کرد.؛
عدم تحقق ۵۰ درصدی بودجه شهر تهران

عدم تحقق ۵۰ درصدی بودجه شهر تهران

بودجه مصوب سال 1400 شهر تهران 48 هزار میلیارد تومان بود. شهرداری چون یک سازمان درآمد و هزینه است، باید بتواند این بودجه را در درآمدهای خود کسب کند که از این میزان صرفا 50 درصدش نسبت به این پیشرفت زمانی محقق شده است.؛