اگر خیابان بسازیم، مردم بیشتر تردد می‌کنند و ما این را نمی‌خواهیم!/ درباره شفافیت اسامی ساختمان‌های ناایمن دریافت امنیتی نداشتم

اگر خیابان بسازیم، مردم بیشتر تردد می‌کنند و ما این را نمی‌خواهیم!/ درباره شفافیت اسامی ساختمان‌های ناایمن دریافت امنیتی نداشتم

شهردار تهران امروز در پاسخ به خبرنگار تهران پرس به چرایی تناقض گویی با اعضای شورای شهر، عدم به روز رسانی سامانه شفافیت و... اظهارت قابل تاملی مطرح کرد.؛