چند و چون سند تحول قضایی

چند و چون سند تحول قضایی

­برنامه تیتر امشب شبکه خبر با حضور معاون راهبردی قوه قضاییه به موضوع راهبردهای جدید در قوه قضاییه اختصاص داشت.؛