حادثه هواپیمای اوکراینی غیر عمدی بود

حادثه هواپیمای اوکراینی غیر عمدی بود

سخنگوی قوه قضائیه در چهل و دومین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی، آخرین جزئیات دستگاه قضا را تشریح کرد و به سوالات خبرنگاران در این حوزه پاسخ داد.؛