اتوبان یاسینی را آب برد

اتوبان یاسینی را آب برد

رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران گفت: بامداد امروز با ترکیدن لوله آب، این اتوبان غرق در آب شد.؛
۷۰۰ متر نیوجرسی در مسیر خیابان شهید رجایی

۷۰۰ متر نیوجرسی در مسیر خیابان شهید رجایی

رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از ایمن سازی حدفاصل خیابان شهید رجایی پل شهدای خبرنگار تا تقاطع بیمارستان شهدای هفتم تیر با نصب نیوجرسی در رفیوژ وسط خبر داد.؛