امنیت بالاترین نعمت هر جامعه است

امنیت بالاترین نعمت هر جامعه است

فرمانده ناجا گفت:آمریکایی ها بعد از ۲۰ سال حضور در افغانستان با سرشکستگی و فضاحت این‌کشور را ترک کردند، آن‌ها ادعا دارند که بالاترین تجهیزات و نیرو‌ها را دارند، اما به دلیل نداشتن روحیه معنوی اینطور مفتضحانه از افغانستان فرار می‌کنند.؛