برنامه صبحگاه مشترک در پلیس تهران

برنامه صبحگاه مشترک در پلیس تهران

برگزاری صبحگاه مشترک در پلیس تهران و فرماندهی یگان‌های ویژه، نشست با وابستگان نظامی و الحاق تجهیزات به یگان ویژه و تکاوری از جمله برنامه‌های مهم سومین روز از هفته نیروی انتظامی است.؛