بازداشت ۲ سارق در کانال کولر!

بازداشت ۲ سارق در کانال کولر!

سرهنگ علیرضا ناصری‌نژاد جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سه سارق حرفه‌ای منزل خبر داد و گفت: دو نفر از سارقان در کانال کولر دستگیر شدند. ؛