شورای عالی استان ها به دنبال حکمرانی محلی

شورای عالی استان ها به دنبال حکمرانی محلی

رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه شورای عالی استان‌ها نقش عمده‌‌ای در ارائه طرح به مجلس دارد گفت: ما تا آخرین روز کاری به فعالیت خود در راستای وظایف تعیین شده ادامه می‌دهیم.؛
فصلی در برنامه هفتم توسعه به شوراها اختصاص یابد

فصلی در برنامه هفتم توسعه به شوراها اختصاص یابد

علیرضا احمدی با اشاره به اهمیت جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تبیین سیاست های کلی نظام گفت: اختصاص فصلی در برنامه هفتم توسعه به شوراها می تواند، این نهاد مردمی را به جایگاه قانونی خود نزدیک کند.؛