در مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی چه می‌گذرد؟

در مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی چه می‌گذرد؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی تهران پرس؛ مصطفی سراج، مدیرکل توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی در نشست خبری مجازی خود اظهار کرد: فالیت های دفتر توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور زیرمجموعه حوزه معاونت توانبخشی این سازمان است. در سه قالب موسسه ای، فراموسسه ای و مبتنی بر خانواده (مراقبت در منزل) تعریف شده است. در فعالیت‌‎های مبتی

حل مشکلات درمان توان‌بخشی معلولان در ۱۴۰۰

حل مشکلات درمان توان‌بخشی معلولان در ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار اجتماعی تهران پرس؛ محمدرضا شهبازی، مدیرکل دفتر امور توانمندسازی معلولین سازمان بهزیستی کشور در جمع خبرنگاران گفت: در سال ۹۹ به بیش از ۴۸۰ نفر از افراد دارای معلولیت در مناطق روستایی خدمات توان‌بخشی و به بیش از ۵۰ هزار نفر از افراد در مناطق شهری کم برخوردار از طریق توان‌بخشی مبتنی