کیفیت هوای پایتخت مطلوب است

کیفیت هوای پایتخت مطلوب است

غلظت آلاینده‌های هوا در شرایط قابل قبول قرار دارد و میانگین غلظت آنها طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۷ قرار داشته است.؛