واردات گونه جدید به استان تهران فعلا ممنوع

واردات گونه جدید به استان تهران فعلا ممنوع

درپی انتقال سه گورخر آفریقایی به ایران و تلف شدن دو گورخر، رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش تهران گفت: براساس گزارش از بازدید اولیه گورخر ماده تلف شده مشخص شده که این حیوان باردار نبوده است.؛
مستمری مددجویان بهزیستی پرداخت شد

مستمری مددجویان بهزیستی پرداخت شد

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد:برای اولین بار، ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه (برقراری مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام (ره) به میزان ۲۰ درصد حداقل دستمزد کارگران) محقق شد.؛