کشف سازه معماری در کنار برج طغرل

کشف سازه معماری در کنار برج طغرل

گمانه‌زنی های باستان‌شناسی در جبهه غربی برج طغرل شهرری که در جریان برخورد به آثار و شواهد فرهنگی،تاریخی در حین خاکبرداری در این محدوده انجام گرفت به کشف سازه معماری احتمالاً سلجوقی منجر شد.؛
ارائه خدمات گواهی پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی غیر حضوری شد

ارائه خدمات گواهی پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی غیر حضوری شد

با پیگیری اداره كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه و همکاری سازمان فاوا شهرداری تهران، تبادل اطلاعات گواهی پرداخت حق بیمه «موضوع قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی»کارگران ساختمانی در تقاضاهای صدور پروانه و گواهی؛ هوشمند (به صورت غیرحضوری) شد.؛