ایران در بین ۱۰ کشور پرمصرف پلاستیک!

ایران در بین ۱۰ کشور پرمصرف پلاستیک!

یک کارشناس شهری با اشاره به اینکه وضعیت تولید و مصرف پلاستیک در ایران، فوق وحشتناک است، گفت: متأسفانه ایران بین ۱۰ کشور پرمصرف در زمینه مصرف پلاستیک است.؛