پایین آمدن منحنی‌های آمار کرونا

پایین آمدن منحنی‌های آمار کرونا

رئیس جمهور با اشاره به نقش تاثیرگذار مردم و کادر درمان و به طور ویژه پرستاران در کاهش آمار کرونا گفت: همه منحنی‌های آمار کرونا سر فرود آوردند.؛
جداسازی آمبولانس‌های مبتلایان به کرونا

جداسازی آمبولانس‌های مبتلایان به کرونا

معاون آموزش همگانی، مهارتی و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور گفت: آمبولانس‌های حمل و نقل و جابجایی بیماران کرونایی را از دیگر بیماران جدا کرده‌ایم تا آمبولانس‌ها خود عاملی برای انتقال بیماری کرونا نباشند.؛