افزایش ۵ تا ۱۵ برابری قیمت کالاهای دندانپزشکی

افزایش ۵ تا ۱۵ برابری قیمت کالاهای دندانپزشکی

صادقی گفت: عدم پوشش خدمات دندانپزشکی در قالب بسته بیمه پایه دندانپزشکی علیرغم مصوبه هئیت وزیران در تاریخ 99/9/1 از سوی سازمانهای بیمه گر که تاکنون اقدام موثری از سویشان صورت نپذیرفته است. ؛
ارائه سالانه ۳۰۰ درخواست برای مهاجرت

ارائه سالانه ۳۰۰ درخواست برای مهاجرت

رئیس سازمان نظام پزشکی از کاهش تمایل پزشکان عمومی برای تحصیل در برخی رشته‌های تخصصی خبر داد و گفت: مسئله مهاجرت باید زنگ‌خطری برای مسئولین به حساب آید.؛