او افزود: تماس هایی از اطراف محله های پارک ملت با سامانه ۱۲۵ داشتیم. دو ایستگاه به محل اعزام کردیم و هیچ شواهدی مبنی بر حادثه دیده نشده است.

ملکی تاکید کرد: شعله و ساختمان تخریب شده ای ندیدیم. نیروها همه محلات را با دقت بررسی کردند و شواهدی به دست نیاوردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: مردم محلی عنوان کردند که چند دقیقه غباری ملاحظه کردند که بعد فروکش کرده است.

او در پایان بیان کرد:  انفجار گاز یا ریزش ساختمان باید نشانه هایی داشته باشد که اینگونه نبود و تنها تماس هایی شد که بیان کردند صدای انفجار شنیده شده است.

انتهای پیام/