از هشدار تا بهمن؛ وقتی کوهستان فرزندانش را بلعید

از هشدار تا بهمن؛ وقتی کوهستان فرزندانش را بلعید

جمعه‌ای که گذشت، سقوط بهمن در ارتفاعات شمیرانات، ۱۲ خانواده و جامعه کوهنوردان کشورمان را سیاه‌پوش کرد؛ اما از بی‌توجهی به هشدارهای هواشناسی و شوخی گرفتن کولاک در قله‌های مرتفع البرز نتیجه‌ای غیر از این انتظار می‌رفت؟؛