تعطیلی ۵۰ مهدکودک به صورت موقت در تهران

تعطیلی ۵۰ مهدکودک به صورت موقت در تهران

 مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: تعدادی از ملک مهدهای کودک استیجاری است از این رو صاحبان آن ضرر کرده و حدود ۴۰ تا ۵۰ مهدکودک به صورت موقت تعطیل شدند تا روال به شرایط عادی بازگردد.؛