همه چیز درباره کودتای ۲۸مرداد/عکس

همه چیز درباره کودتای ۲۸مرداد/عکس

۶۷ سال از کودتای ۲۸ مرداد آمریکا و سلطنت پهلوی علیه دولت قانونی وقت ایران و ملت ما می‌گذرد. در این گزارش به سوالات اصلی درباره این کودتا و نقش عوامل مختلف پاسخ داده شده است.؛