دولت و شهرداری سهیم در عقب ماندگی حمل‌و‌نقل عمومی

دولت و شهرداری سهیم در عقب ماندگی حمل‌و‌نقل عمومی

به گزارش خبرنگار اجتماعی تهران پرس؛ مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران در یادداشتی اینستاگرامی با عنوان «تهران را دریابیم» توقف رشد حمل و نقل عمومی در شهر تهران را ناشی از کم کاری دولت، شورا و شهرداری دانست. وی در این یادداشت آورد: حمل و نقل عمومی – مترو و اتوبوس – هم