افتتاح پروژه های شهرداری منطقه۹ با حضور مدیران ارشد شهری

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه۹ با حضور مدیران ارشد شهری

شهرداری منطقه9 شاهد افتتاح معبر اتصالی خیابان استاد معین به خیابان شهید بختیاری (سی متری جی)، دو طرفه شدن زیرگذر تقاطع استاد معین-آزادی، درمانگاه شهرداری منطقه9 و مراسم کلنگ زنی بوستان جی با حضور شهردار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و مدیران ارشد شهری و لشگری خواهد بود.؛