۱۵۸ هزار دانش‌آموز دارای معلولیت، تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند

۱۵۸ هزار دانش‌آموز دارای معلولیت، تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند

رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین امضاء تفاهمنامه همکاری با سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: تقریباً ۱۵۸ هزار نفر از افراد دارای معلولیت دانش‌آموزانی هستند که تحت پوشش خدمات حمایتی، تخصصی و توانبخشی بهزیستی قرار دارند.؛