حضور مجدد مردم تهران در میعادگاه عاشقی

حضور مجدد مردم تهران در میعادگاه عاشقی

پس از ۲۰ ماه انتظار و وقفه در برگزاری نماز جمعه در تهران، امروز این آیین عبادی -سیاسی با حضور اقشار مختلف مردم تهران بار دیگر در دانشگاه تهران برگزار می شود.؛