اجازه خطای دوباره را به دولت نخواهیم داد

اجازه خطای دوباره را به دولت نخواهیم داد

علی خضریان گفت: در صورت بازگشت قطعنامه های شورای امنیت همه نظارت ها و بازرسی های آژانس که دربرجام و پروتکل الحاقی پذیرفته ایم را تعطیل خواهیم کرد. کمیسیون اصل۹۰ به اجرای این طرح نظارت خواهد کرد و اجازه خطای دوباره به دولت نخواهیم داد.؛
نظارت بر انتخابات شوراها از اختیارات مجلس است/موافق نظارت بر نمایندگان محلی و گزینش کاندیدای کارآمد هستیم

نظارت بر انتخابات شوراها از اختیارات مجلس است/موافق نظارت بر نمایندگان محلی و گزینش کاندیدای کارآمد هستیم

نایب‌رئیس شوری عالی استان‌ها گفت: همواره موافق نظارت بر نمایندگان شورای شهر و روستا و گزینش کاندیدای متخصص و کارآمد هستیم؛ زیرا بر اساس قانون شوراها، این امر از اختیارات مجلس شورای اسلامی است.؛