بررسی معیارها و شاخص های رتبه بندی روابط عمومی در جلسه کارگروه تخصصی ارزیابی عملکرد

جلسه کارگروه تخصصی ارزیابی عملکرد روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت با حضور سرپرست روابط عمومی ، اعضای کارگروه و مسئولین روابط عمومی های برخی استان ها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.؛