متکدیان خارجی تحویل کشورهای خود می‌شوند

متکدیان خارجی تحویل کشورهای خود می‌شوند

فرماندار تهران با بیان اینکه سفرای کشورهای همسایه برای جمع‌آوری کودکان و متکدیان خارجی حاضر در سطح پایتخت قول همکاری داده‌اند، گفت: کودکان و متکدیان خارجی پس از جمع‌آوری در لب مرز تحویل کشور مبدا می‌شوند.؛