تاثیر رژیم غذایی و ورزش در کاهش وزن

تاثیر رژیم غذایی و ورزش در کاهش وزن

متخصص طب ورزشی گفت: ورزش بخش مهمی از برنامه کنترل وزن افراد چاق را به خود اختصاص می دهد و تمام افراد چاق لازم است که فعالیت های ورزشی را در برنامه روزانه خود قرار دهند.؛