معابر منطقه۱۷ رنگ و بوی مهر گرفت

معابر منطقه۱۷ رنگ و بوی مهر گرفت

با توجه به بازگشایی مدارس، معاونت حمل و نقل و ترافیک در راستای افزایش ایمنی شهروندان بویژه دانش آموزان، اجرای خط کشی بلوک های عابر پیاده مقابل مدارس را در دستور کار خود قرار داده است.؛