غیرت ورزشکاران ایران علی رغم حمایت مسئولین آنها را تاریخ ساز می کند                      / جواد فروغی با طلای المپیک، کام مردم را در اوج تنگناهای اقتصادی شیرین کرد

غیرت ورزشکاران ایران علی رغم حمایت مسئولین آنها را تاریخ ساز می کند / جواد فروغی با طلای المپیک، کام مردم را در اوج تنگناهای اقتصادی شیرین کرد

شاهین ایزدیار گفت: زمانی که یک موفقیتی را برای ایران به دست می آورد، مردم علی رغم تنگناهای اقتصادی که با آن مواجه هستند لحظاتی غم های خود را فراموش می کنند.؛
طلای «فروغی» جانی دوباره به رشته تیراندازی بخشید

طلای «فروغی» جانی دوباره به رشته تیراندازی بخشید

ترکی گفت: کسب مدال طلا توسط جواد فروغی و قهرمانی‌اش، امید را در دل دیگر افراد که در رشته‌ تیراندازی فعالیت می‌کنند زنده کرد تا بتوانند انگیزه او را سرلوحه خود قرار داده و برای ایران افتخارآفرینی کنند.؛