انتشار سند برنامه عملیاتی متروی تهران برای نخستین بار

انتشار سند برنامه عملیاتی متروی تهران برای نخستین بار

مديرعامل متروي تهران گفت: سند برنامه عملياتي متروي تهران زيرساخت پايش و رصد پروژه‌ها و بخش‌های مختلف بر اساس حجم اجرايي و ريالي كار در شركت مترو و مبناي مذاكرات با مراجع مختلف جهت تحقق برنامه‌ها و منابع مالي شركت است.؛
تلاش برای تکمیل هر چه سریع تر پایانه اکباتان

تلاش برای تکمیل هر چه سریع تر پایانه اکباتان

مدیرعامل شرکت متروی تهران گفت: از مجموع 152 ميليارد تومان پول حاصل از اين قانون 50 ميليارد تومان آن در بخش زيرساخت و 102 ميليارد تومان آن در بخش بهره برداري متروي تهران و حومه به كار گرفته مي شود.؛