طرح ایران درباره حل دائمی مناقشه قره باغ

طرح ایران درباره حل دائمی مناقشه قره باغ

وزیر امور خارجه با اشاره به سفر معاون وزارت امور خارجه به مرزهای شمال غربی کشور، گفت: طرح جمهوری اسلامی برای حل دائمی مناقشه قره باغ امروز و یا فردا مطرح و بعد آن را در مسکو و ایروان پیگیری خواهیم کرد.؛