جلسه ۲۴۵ شورای شهر تهران چگونه گذشت؟

جلسه ۲۴۵ شورای شهر تهران چگونه گذشت؟

 اعضای شورای اسلامی شهر تهران دویست و چهل و پنجمین جلسه خود را به بررسی پلاک‌های ثبتی و باغ‌های تهران، تغییر نام و نامگذاری معابر، کوچه‌ها و خیابان‌های پایتخت اختصاص دادند.؛